consular.e-gov.am

Էլեկտրոնային հյուպատոսական համակարգ

Ծառայություններ

Հաճախ տրվող հարցեր

Հաճախ տրվող հարցեր
Այո, կարող եք։ ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը փոխելու համար անհրաժեշտ է դիմել օտարերկրյա պետությունում գործող ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ։
Հաճախ տրվող հարցեր
ՀՀ մուտքի վիզայի անհրաժեշտությունը կարող եք ստուգել հետևյալ հղումով՝ https://www.mfa.am/hy/visa
Հաճախ տրվող հարցեր
Կարող եք դիմել տվյալ օտարերկրյա պետությունում ՀՀ դեսպանություն (հյուպատոսական հիմնարկ) և ստանալ ՀՀ վերադարձի վկայական, որը մեկանգամյա ճամփորդական փաստաթուղթ է՝ օտարերկրյա պետությունից շտապ Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու համար։
Խնդրում ենք սպասել… Կատարվում է տվյալների փոխանակում: