consular.e-gov.am

Էլեկտրոնային հյուպատոսական համակարգ

Ծառայություններ

Հաճախ տրվող հարցեր

Հաճախ տրվող հարցեր
ՀՀ մուտքի վիզայի անհրաժեշտությունը կարող եք ստուգել հետևյալ հղումով՝ https://www.mfa.am/hy/visa
Հաճախ տրվող հարցեր
Այո, կարող եք։ ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը փոխելու համար անհրաժեշտ է դիմել օտարերկրյա պետությունում գործող ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ։
Հաճախ տրվող հարցեր
ՀՀ մուտքի վիզայի հրավեր ձևակերպելու համար համակարգի «Վիզա» բաժնում ընտրեք «Մուտքի վիզայի հրավերի ձևակերպում իրավաբանական անձի կողմից» ենթաբաժինը, որտեղ մանրամասն ներկայացված է դիմելու ընթացակարգը
Խնդրում ենք սպասել… Կատարվում է տվյալների փոխանակում: